Screenshot_20160921_0903_8

Introduktion Stadsbyggnadsdagen 2016

Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S) Upplands Väsby kommun och moderator Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef Upplands Väsby kommun, hälsar välkommen och presenterar årets tema. Årets Hållbarhetspris delas ut.

Read more
Screenshot_20160921_0904_9

Gil Penalosa – The 8 80 City: Creating vibrant and healthy communities for all

The 8 80 City: Creating vibrant and healthy communities for all Gil Penalosa, MBA, PhDhc Founder and Chair of the Board, 8-80 Cities

Read more
Screenshot_20160921_0905_10

Colin Ellard – The Psychology of Urban and Architectural Design: Understanding the factors that contribute to the sense of home

The Psychology of Urban and Architectural Design: Understanding the factors that contribute to the sense of home Colin Ellard, director of the Urban Realities Laboratory, University of Waterloo

Read more
Screenshot_20160921_0907_12

Rahel Belatchew – Tankar om ett hem

Tankar om ett hem Rahel Belatchew, MSA/SAR, DESA, chefsarkitekt och grundare Belatchew Arkitekter

Read more
Screenshot_20160921_0908_13

Viktoria Walldin – Hemma för vem? – Platsidentitetens utmaningar i en föränderlig värld

Hemma för vem? – Platsidentitetens utmaningar i en föränderlig värld Viktoria Walldin, antropolog White Arkitekter

Read more
Screenshot_20160921_0910_15

Peter Eriksson – Att bygga mycket med kvalitet och hemkänsla

Att bygga mycket med kvalitet och hemkänsla. Om regeringens bostadspolitik. Peter Eriksson,Bostads-och digitaliseringsminister (MP)

Read more
Screenshot_20160921_0911_16

Louise Hård af Segerstad – Hur ska vi förhålla oss till vår hemvist – planeten?

Louise föreläser på Stadsbyggnadsdagen 2016 på temat hur ska vi förhålla oss till vår hemvist – planeten?  

Read more
Screenshot_20160921_0911_17

Saadia Hussain – Konsten att hitta hem…!

Saadia föreläser på Stadsbyggnadsdagen 2016 på temat Konsten att hitta hem…!

Read more
Screenshot_20160921_0912_18

George Touma – Impact Factors of Migration on Urban Integration.

George föreläser på Stadsbyggnadsdagen 2016 på temat Impact Factors of Migration on Urban Integration.

Read more