Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S) Upplands Väsby kommun och moderator Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef Upplands Väsby kommun, hälsar välkommen och presenterar årets tema. Årets Hållbarhetspris delas ut.

0

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are 0 comments