Screenshot_20160921_0914_19

Matt Starkey – IKEA, A Home You Can Be Proud Of.

Matt föreläser på Stadsbyggnadsdagen 2016 på temat IKEA, A Home You Can Be Proud Of.

Read more
Screenshot_20160921_0855_7

Avslutning Stadsbyggnadsdagen

Avslutning och summering av Stadsbyggnadsdagen 2016.

Read more